Krultangen

BabylissPro Krultang Titanium Tourmaline Digital 25mm
BabylissPro Krultang Titanium Tourmaline Digital 16mm
BabylissPro Krultang Titanium Tourmaline Digital 32mm
Comair Hair Krultang Twist & Swivel Styler
BabylissPro Krultang Titanium Tourmaline Digital 19mm