Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (onderaan de bevestigingsemail), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.  

 

Producten zonder herroepingsrecht

Hygiëneartikelen als haarwerkstukken, borstels, kammen, scheermessen en sommige elektrische apparaten (zoals tondeuses en stijltangen) kunnen alleen geretourneerd worden als de verzegeling intact is.
Bij het retourneren van een verbruiksartikel zoals maskers, haargel, shampoo enzovoorts waarbij de verzegeling niet meer intact is, kan geen aanspraak gemaakt worden op volledige vergoeding.
Gebruikte of geopende verbruiksartikelen zijn niet meer verkoopbaar waardoor de waardevermindering 100% is.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

De bestelling kunt u retourneren naar het volgende adres:

Haarimport.nl
Lange Kerkstraat 17-19
3111 NN, Schiedam
(vraag altijd een bewijs van verzending aan bij het Postkantoor)

Indien u er een briefje bij doet waaruit uw wens tot herroeping blijkt en eventueel een kopie van de factuur dan maken wij het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending, zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na deze herroeping, aan u over. Wilt u uw bestelling annuleren voordat u deze heeft ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@haarimport.nl met daarin vermeld uw bestelnummer en wij zorgen dat uw bestelling geannuleerd wordt. Als de bestelling al verstuurd is vervalt u in de hierboven beschreven regeling