Bonhair

BonHair Classic Wax Styling 140ml
BonHair Waxy Hair Gel 500ml
BonHair Waxy Matt 150ml
BonHair Classic Wax Texture 140 gram
BonHair Wax Gummy 140ml
BonHair Waxy Styling Heady 150ml
BonHair Waxy Styling Fruite 150ml